JAK TO U NÁS CHODÍ PŘI VÝUCE JAZYKOVÝCH KURZŮ

JAZYKOVÉ KURZY

Individuální jazykové kurzy – private teacher

Individuální jazykové kurzy ve formě jednotlivců nebo dvojic. Cílem individuálního kurzu je maximálně využít čas, který můžete výuce jazyků věnovat. Kurzy dynamicky přizpůsobujeme Vašim jazykovým i časovým potřebám. Hodiny vedou vybraní lektoři, kteří mají odborné jazykové vzdělání a pedagogické zkušenosti. Všechno je jen na Vás! Není nic, co by se v tomto kurzu nepřizpůsobovalo Vašim požadavkům a potřebám. Připravíme Vám intenzivní kurzy na míru! Výuku přizpůsobíme cíli, kterého chcete dosáhnout.

Nabízíme Vám první hodinu zdarma, kde projdete krátkým písemným testem, který určí Vaši jazykovou úroveň. Lektor na základě tohoto testu navrhne formu výuky, která by pro Vás byla nejvhodnější. Jestli je nutné se zaměřit více na gramatiku, či konverzaci, případně dle Vašich potřeb na přípravu pro mezinárodní zkoušku, či obor, který potřebujete pro Vaše zaměstnání. Pokud Vám bude lektor i prostředí vyhovovat, můžete v dalším Vámi zvoleném termínu začít s výukou. Další výhodou individuálních kurzů je jejich flexibilita. Pokud se na hodinu nemůžete dostavit a dáte nám o tom včas vědět, nepřijdete o peníze a navíc po domluvě s lektorem můžete mít hodinu náhradní.
Skupinové jazykové kurzy

Skupinové kurzy vytváříme během celého školního roku! Pokud nás kontaktuje více zájemců s podobnými požadavky a obdobnou znalostí jazyka, vytvoříme pro ně kurz v podstatě kdykoliv..

Výhodou skupinových kurzů ve Studiu Bořislavka je malý počet studentů ve skupince (3 – 6), moderní komunikativní metoda, aplikace moderních trendů ve výuce, jazykové kurzy pro všechny jazykové úrovně od úplných začátečníků až po velmi pokročilé studenty, český lektor i rodilý mluvčí.

Konverzační kurzy se zaměřují na zvládnutí efektivní komunikace ve všech jejích rovinách. Studenti procvičují výslovnost a přivykají používání jazyka v každodenních situacích. Naši lektoři rodilí mluvčí ovládají i český jazyk, není tedy problémem vysvětlení gramatiky tak, aby byl vědomostní přínos pro posluchače co největší.

Nabízíme Vám první hodinu zdarma, kde projdete krátkým testem, na jehož základě lektor navrhne formu výuky, která by pro Váši skupinku byla nejvhodnější. Vytváříme vzdělávací projekty „ušité klientům na míru“.
Odborné jazykové semináře

Studio Bořislavka také nabízí krátkodobé odborné jazykové semináře pro menší skupinky (3-6 studentů). Cílem seminářů je především důkladné praktické procvičení daného tématu. Semináře vyučují zkušení lektoři, kteří disponují nejen pedagogickou kvalifikací, ale i osobní profesní zkušeností v dané oblasti.

Semináře rozvíjející specifické oblasti obchodního a odborného jazyka, jsou oblíbeným doplňkem pravidelné výuky.

Firemní kurzy

Firmám či institucím nabízíme výuku, která je maximálně časově a obsahově přizpůsobená jejich požadavkům. Podle profesního zaměření Vám můžeme připravit nejen obecnou jazykovou výuku, ale i výuku tématickou.

Tento typ kurzů je určen pro skupinky či jednotlivce v rámci Vaší firmy nebo úřadu. Výuka probíhá v prostorách Vaší firmy, kde Vy a Vaši kolegové budete rozděleni do skupinek podle jazykové úrovně a zvolíte si čas, který se přizpůsobí Vaší pracovní době.

Nabízíme Vám první hodinu zdarma, kde projdete krátkým písemným testem, který určí Vaši jazykovou úroveň. Lektor na základě tohoto testu navrhne formu výuky, která by pro Vás byla nejvhodnější. Pokud Vám bude lektor i forma výuky vyhovovat, můžete v dalším Vámi zvoleném termínu začít s výukou. Výhodou firemních kurzů je jejich flexibilita. Pokud hodina nemůže proběhnout a dáte nám o tom včas vědět (24 hod. předem), nepřijdete o peníze a navíc po domluvě s lektorem můžete mít hodinu náhradní. Stejně tak je možné kdykoliv čas výuky změnit natrvalo.