NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

Koučink – individuální konzultace

400.00 Kč vč. DPH

Koučováním k osobnímu a pracovnímu rozvoji – individuální konzultace

Jednotková cena je uvedena za 60 min. výuky
Kategorie:

Popis produktu

Koučování je efektivní metoda k osobnímu i pracovnímu rozvoji. Rozvíjí vnitřní potenciál člověka, posiluje jeho všímavost, schopnost profitovat ze zkušenosti, učit se a tím zvyšovat své osobní i pracovní kvality. Pomáhá člověku dosahovat vlastních cílů a tím uvést jeho přání do života. Koučování umožňuje člověku pojmenovat jeho silné stránky, ale i vnitřní překážky, které mu brání k rozvoji žádoucím směrem. Mění sebedůvěru koučovaného, pocit jeho pracovní kompetence, zvyšuje jeho pracovní výkon a tím i pocit životní a pracovní spokojenosti.
Paralelně vedená psychoterapie u jiného kolegy psychoterapeuta není překážkou.
Řešená témata, s kterými klienti přichází:
– Příprava na “změnu“ v rámci pracovní či osobní životní situace (změna pozice ve firmě, změna kariéry, návrat do práce po pracovní odmlce)
– Stress management, práce s krizovými stavy a syndromem burn-out (včasná detekce rozvíjející se krize a posílení stabilizace)
– Work-life balance, soulad práce a rodiny
– Komplexní psychosomatický přístup ke zdraví a nemoci, well-being (redukce hmotnosti, odvykání kouření, změna životního stylu apod.)

TERMÍNY:
dle individuálních požadavků

Cena a podmínky spolupráce: Dohodou na úvodním setkání. V případě ukončení spolupráce již na úvodním setkání, klient uhradí symbolických 400,- Kč.

Jana Žmolíková

Lektorka vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po atestační zkoušce v oboru klinická psychologie a specializační zkoušce v oboru systematická psychoterapie rozšířila své vzdělání výcvikem v koučování.

Poznejte mě blíže 🙂

Další informace

Termín

dle dohody

Čas

dle dohody