NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

rekvalifikace-pracovnik-v-socialnich-sluzbach

Pracovník v sociálních službách

9,500.00 Kč vč. DPH

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, číslo akreditace A2019/0952-PK. Kurz se skládá z obecné části v celkovém počtu 50 hodin a ze zvláštní části v rozsahu 100 hodin. Termíny vypisujeme každý měsíc!

Zvolte prosím termín kurzu z nabídky.

Popis produktu

Tento kurz nabízíme ve více variantách: víkendové, dopolední či odpolední/večerní. V rámci kurzu je stanovena odborná praxe v celkovém rozsahu 54 hodin, probíhá v předposledním týdnu běhu kurzu. Časový harmonogram praxe stanoví zařízení praxe.

Úspěšní absolventi a absolventky získají osvědčení s celostátní platností splňující podmínky zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Obsah kvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách
•standardy kvality sociálních služeb
•komunikace, psychologie a etika
•psychopatologie, somatologie a základy ochrany zdraví
•sociálně právní minimum
•metody sociální práce
•základy péče o nemocné a základy hygieny a péče o domácnost
•aktivizační vzdělávací a výchovné techniky
•krizová intervence

Kurz probíhá dle zákona 108/2006 Sb. a je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Povinný obsah kurzu je stanoven zákonem.

Výuka je zakončena závěrečným písemným testem získaných dovedností a esejí popisující zkušenosti účastníka získaných v průběhu odborné praxe.

Výuku zajišťují externí erudovaní odborníci s dlouhodobou praxí.

Kurz je v celkovém rozsahu 150 vyučovacích hodin, z toho 54 hodin odborné praxe. Na zajištění odborné praxe dlouhodobě spolupracujeme s řadou sociálních zařízení.

Absolvent kurzu bude připraven poskytovat komplexní obslužnou péči a podílet se na aktivizačních metodách osobě s poruchou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení. Je obeznámen se standardy pracovníků v sociálních službách. Absolvent kurzu má základní povědomí o kvalitě v sociálních službách, individualizaci služeb a ovládá základní principy komunikace s uživateli služeb.

Lenka Adámková

Garantka rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách.

Poznejte mě blíže 🙂

Další informace

Obsah kurzu
Vstupní požadavky

•minimální věk 18 let
•minimálně základní vzdělání
•zaslání vyplněné přihlášky
•zaplacení poplatku za kurz – možno hradit přes Úřad práce

– možný i individuální kurz, docházka dle dohody, cena 10900,-

Zakončení kurzu

Účastníci kurzu vypracují závěrečnou esej, ve které popíší dojmy z absolvování praxe. Závěrečná písemná zkouška.