Vyberte si z našich vzdělávacích kurzů

REKVALIFIKAČNÍ KURZY

Velmi podstatnou a stále se rozvíjející součástí nabídky vzdělávacích aktivit jsou profesní, akreditované a rekvalifikační kurzy. V dubnu 2015 byl založen spolek Vzdělávací Studio Bořislavka z.s., který tyto kurzy zaštiťuje. Hlavním cílem a účelem spolku je osobní rozvoj a vzdělávání všech skupin občanů. Vzdělávací programy zajišťované spolkem jsou především zaměřeny na podporu zaměstnanosti mládeže a podporu snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce a slaďování soukromého a pracovního života, s přihlédnutím k osvětě a propagaci principu rovných příležitostí, zlepšení přístupu žen ke vzdělávání a zaměstnání, zvýšení účasti žen v podnikání a motivaci zaměstnavatelů využívat nové formy zaměstnání. Spolek se také snaží o zkvalitnění kulturní gramotnosti všech skupin občanů s důrazem na nezaměstnané a dále dlouhodobě podporuje celoživotní odborné vzdělávání, které vede ke zvyšování odborné způsobilosti a kvalifikace všech skupin občanů.