NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

Prezentační dovednosti – rétorika hravě

590.00 Kč vč. DPH

Naučte se lépe mluvit bez trémy a stresu

Jednotková cena je uvedena za 90 min. výuky
Kategorie:

Popis produktu

Jak mluvit a komunikovat poutavě, přirozeně, kultivovaně.

Chcete být dobrým vypravěčem, mluvit přirozeně, zábavně a kultivovaně? Workshop – kurz rétoriky.
OBSAH
• Základy techniky řeči
• Správné dýchání – základ mluveného projevu
• Práce s hlasem – jak zaujmout a udržet pozornost
• Srozumitelná artikulace, modulace a intonace hlasu, frázování, logické členění vět
• Kultura projevu
• Neverbální komunikace – ovládněte řeč těla k posílení svého sdělení
• Čtený a mluvený text, příprava mluveného projevu
• Small Talk – dobrý vypravěč a řečník, jak vyprávět příběhy s pointou
• „Herecké“ minimum
• Videotrénink – nahrávky vystoupení, analýza a zpětná vazba
Zábavně – bez stresu a trémy !
Lekce pro zájemce o zlepšení mluveného projevu a vyjadřování. Převaha cvičení, individuální přístup k posluchačům a zpětná vazba ke každému účastníkovi a doporučení pro další rozvoj. Práce s dechem, práce s hlasem, řečové hrátky, jazykolamy, čtení textů, trénink vyprávění a gradování příběhu, vyprávění vtipů s pointou, vše hravou a odlehčenou formou s využitím prvků dramatické výchovy. Videotrénink (dobrovolně).

Jacques Joseph

Jsem rodilý Čecho-Francouz a absolvent FF UK v Praze, v současnosti v doktorském studiu. Narodil jsem se a vyrůstal v Plzni, ale taky trochu v Lyonu.

Poznejte mě blíže 🙂

Další informace

Termín

dle domluvy

Čas

dle domluvy